Radca Prawny Częstochowa

Odszkodowania

Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Usługi prawne Częstochowa

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Kimus zajmuje się różnego rodzaju sprawami o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Takie świadczenia są należne osobom, które uległy wypadkowi ze skutkiem szkody majątkowej, osobowej lub moralnej. Warto ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie również w przypadku, gdy kwota przyznana w postępowaniu likwidacyjnym po wypadku komunikacyjnym okazała się zbyt niska.

Bardzo często sprawy o odszkodowanie wymagają szczegółowej znajomości specyfiki danego zagadnienia. Do zadań osoby prowadzącej postępowanie należy przygotowanie wielu dokumentów udowadniających okoliczności wypadku oraz przygotowanie pozwu. W związku ze złożonością kwestii warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który rzetelnie przygotuje się do całego przebiegu procesu.

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie?

Istnieje wiele sytuacji, w których osoba poszkodowana, która odniosła uszczerbek majątkowy lub na zdrowiu może złożyć pozew do sądu cywilnego w sprawie o odszkodowanie czy zadośćuczynienie. O kompensatę mogą ubiegać się między innymi osoby, które:

  • uległy wypadkowi komunikacyjnemu, zarówno jako kierowca, jak i pieszy czy rowerzysta,
  • uległy wypadkowi w miejscu pracy lub szkole,
  • doznały obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu z powodu błędu albo zaniedbania lekarskiego,
  • straciły swój majątek lub określoną jego część poprzez działanie osób trzecich,
  • doznały zniszczenia mienia np. w przypadku zalania mieszkania lub garażu.

Wysokość należnego odszkodowania wyliczana jest na podstawie rzeczywistego, straconego mienia, jak i utraconych korzyści. Taka sytuacja może przytrafić się np. w przypadku, gdy poszkodowany uległ wypadkowi i nie jest zdolny do pracy lub będzie potrzebował długotrwałego leczenia oraz rekonwalescencji.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Usługi prawne Częstochowa

W sprawach o odszkodowanie o rekompensatę może ubiegać się zarówno osoba, która została poszkodowana w wypadku, jak i rodzina tej osoby, jeśli wydarzenie miało skutek śmiertelny. Wówczas małżonek, dzieci lub pozostali członkowie rodziny zmarłego mogą dochodzić roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę lub zwrot kosztów poniesionych w związku z organizacją pogrzebu.

Jeśli Państwo lub Państwa najbliżsi uczestniczyli w wypadku, zapraszamy do kontaktu. Szczegółowo przeanalizujemy zleconą sprawę i udzielimy informacji, w jaki sposób będzie przebiegała procedura związana z uzyskaniem należnego odszkodowania.

Scroll to Top