Sprawy małżeńskie

Niezależnie od poruszanej kwestii sprawy małżeńskie rozwiązywane są na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Dotyczą one wielu różnych sytuacji związanych z zawarciem małżeństwa, podziału wspólnego majątku czy separacji. Niekiedy sprawy małżeńskie łączą się również z wieloma sprawami spadkowymi oraz rodzinnymi takimi, jak opieka nad dziećmi czy alimenty. W naszej kancelarii do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie i przed rozpoczęciem postępowania poddajemy go szczegółowej analizie. Ponadto oferujemy porady prawne w tym zakresie, a także prowadzenie negocjacji w sytuacjach spornych.

 

Jakich kwestii dotyczą sprawy małżeńskie?

Sprawy małżeńskie dotyczą między innymi udzielania zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego osobom, które znajdują się w określonej sytuacji. Postępowanie może być związane z udzieleniem takiego pozwolenia kobiecie, która nie ma ukończonych 18 lat, osobom dotkniętym upośledzeniem umysłowym lub cierpiącym na chorobę psychiczną. W zakres spraw małżeńskich wchodzi również:

  • podział majątku oraz wszelkie inne sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami takie, jak odpowiedzialność
  • za zobowiązania finansowe czy ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  • rozstrzygnięcie prawidłowości oraz uzasadnienia odmowy zawarcia małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
  • rozstrzygnięcie kwestii spornych w przypadku braku porozumienia pomiędzy małżonkami lub nieudzielenia
  • przez jednego z nich zgody na daną czynność,
  • separacja oraz zniesienie separacji,
  • oraz inne kwestie formalne.

 

obrączki śłubne

 

W naszej Kancelarii podchodzimy do podejmowanych spraw kompleksowo na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy wzory i projekty wszelkich umów, a także niezbędną dokumentację do przeprowadzanych procesów. Ponadto prowadzimy negocjacje, reprezentujemy naszych Klientów przed Sądem oraz udzielamy stosownego doradztwa.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w rozwiązaniu jakiejś sprawy małżeńskiej, zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz przedstawimy szczegółową ofertę współpracy.