Radca Prawny Częstochowa

Podział majątku

Podział majątku dorobkowego w Częstochowie

Usługi prawne Częstochowa

Świadczę kompleksową pomoc prawną w sprawach podziału majątku dorobkowego. Mianem majątku dorobkowego określa się cały majątek uzyskany w czasie trwania małżeństwa. Wraz z dniem ustania wspólności małżeńskiej powstaje rozdzielność majątkowa. W dużym uproszczeniu oznacza to, że zebrany majątek może być podzielony między małżonków, np. tak jak w przypadku majątku spadkowego. Podziału majątku dorobkowego dokonuje się podczas procesu sądowego lub za pomocą umowy notarialnej zawartej pomiędzy małżonkami.

Kiedy ustaje wspólność majątkowa małżonków?

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje w momencie:

  • rozwodu z dniem uprawomocnienia wyroku,
  • separacji z dniem uprawomocnienia wyroku,
  • śmierci małżonka,
  • ubezwłasnowolnienia małżonka,
  • zniesienia wspólności zgodnie z wyrokiem sądu.

Co wchodzi w skład majątku dorobkowego?

Usługi prawne Częstochowa

Majątek dorobkowy obejmuje cały majątek uzyskany w czasie trwania małżeństwa, który później (najczęściej) dzielony jest po równo. W skład majątku dorobkowego wchodzą np. nieruchomości zakupione w trakcie małżeństwa, wyłącznie na nazwisko jednego z małżonków, za dochody wchodzące w skład wspólnego majątku (np. wynagrodzenie). Do majątku dorobkowego należą również akcje i obligacje zakupione podczas trwania małżeństwa. Pieniądze zgromadzone w banku oraz udziały w spółkach także wchodzą w skład majątku dorobkowego.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w zakresie spraw małżeńskich, zachęcam do kontaktu.

Scroll to Top