Radca Prawny Częstochowa

Sprawy karne

Obrona w sprawach karnych

Usługi prawne Częstochowa

Jedną z wielu usług, jakie świadczymy w naszej Kancelarii, jest obrona w sprawach karnych. Prawo do obrony jest bowiem jednym z fundamentalnych elementów podczas przebiegu procesu karnego. Co więcej, możliwość wybrania obrońcy przysługuje oskarżonemu lub podejrzanemu na każdym etapie postępowania. Sprawy karne oraz wszelkie procesy z nimi związane niekiedy trwają bardzo długo, są wieloaspektowe i przejawiają zawiłą naturę. Dlatego w celu pozytywnego rozwiązania sprawy karnej często niezbędna jest profesjonalna pomoc ze strony wykwalifikowanego adwokata lub radcy prawnego.

Oferujemy Państwu nasze usługi w przypadku różnych, skomplikowanych spraw karnych, z których każdą szczegółowo rozpatrzymy oraz zapoznamy się z jej charakterem. Pomoże nam to w ocenie, a także zaplanowaniu dalszych działań oraz możliwości udzielenia Państwu wsparcia.

Na czym polega pomoc radcy prawnego w sprawach karnych?

Przede wszystkim zapewniamy reprezentację naszych Klientów przed Sądem, a także w toku całego postępowania karnego od samego początku, a więc tzw. fazy przygotowawczej. Uczestniczymy we wszystkich rozprawach oskarżonego oraz bierzemy udział we wszelkich niezbędnych czynnościach na drodze do obrony go z zarzutów.

Ponadto do zadań naszej Kancelarii podczas obrony w sprawach karnych należą takie czynności, jak:

  • dbanie o respektowanie praw oskarżonego,
  • sprawdzenie akt,
  • formułowanie niezbędnych pism procesowych,
  • zbieranie dowodów.

Zapraszamy do kontaktu

Usługi prawne Częstochowa

Każda sprawa karna jest inna i motywowana różnymi czynnikami, dlatego do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie. Bogate doświadczenie pozwala nam opracowywać rozmaite strategie w celu osiągnięcia konkretnego rezultatu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej oferty zapraszamy do kontaktu oraz umówienia się na spotkanie w naszej Kancelarii. Wówczas przedstawimy szczegółowe warunki współpracy oraz przeanalizujemy Państwa sprawę.

Scroll to Top