Radca Prawny Częstochowa

Upadłość konsumencka

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Usługi prawne Częstochowa

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym zarezerwowanym jedynie dla osób prywatnych, które nie prowadzą własnej działalności. Jest ona rozpatrywana w przypadku, gdy osoby te nie są w stanie dalej spłacać zaciągniętych kredytów lub innych zobowiązań. Takie wnioski składane są przez osoby fizyczne do sądów upadłościowych. Wymaga to także kontaktu z firmami windykacyjnymi lub innymi wierzycielami. Cały proces jest dość skomplikowany oraz do jego prawidłowego przebiegu niezbędna jest duża znajomość prawa. Dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

W naszej Kancelarii rozpatrzymy wszelkie możliwe alternatywy, zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką. W wielu sytuacjach istnieją bowiem inne metody rozwiązania kwestii niewypłacalności bez konieczności ponoszenia konsekwencji, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć każda osoba niewypłacalna, czyli taka, która z jakiegoś powodu nie ma środków na spłacanie zadłużeń, które jest winna, od co najmniej trzech miesięcy. Ponadto taki wniosek może zostać złożony również przez wierzyciela. Zgodnie z nowymi zasadami prawa upadłościowego z takiego wniosku mogą skorzystać osoby, które doprowadziły do niewypłacalności nawet poprzez swoją niefrasobliwość w zakresie korzystania z kredytów lub zaniedbanie.

Często jednak takie sytuacje zdarzają się na skutek długotrwałej choroby lub choroby psychicznej, a także utraty pracy. Zbyt niska wypłata do pokrycia wszelkich zobowiązań również może stanowić argument we wniosku o upadłość. W przypadku przyznania zadłużonej osobie upadłości konsumenckiej część lub całość jej długów zostaje umorzona bądź wierzyciele spłacani są np. z majątku posiadanego przez dłużnika.

Zapraszamy do kontaktu

Usługi prawne Częstochowa

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wówczas wszelkich niezbędnych informacji, a także dokładnie zapoznamy się z Państwa sytuacją.

Scroll to Top